Terug naar huis

Privacy Statement


Op grond van artikel 6 III-1 van de Wet No 2004-575 van 21 juni 2004 op het vertrouwen in de digitale economie, wij u mede dat:


Deze website wordt gepubliceerd door:
- Bankalis - Afdeling & quot; epage info & quot;
- Maatschappelijke zetel: 66, avenue des Champs-Élysées, 75008 Parijs
- RCS nummer: 792 259 848
- Telefoon: 0979198682
- E-mail: contact@bankalis.eu


Namens de adverteerder:

MANAKA

commercieel teken: « Aqui’Tours »
- Sarl hoofdstad van € 7.500,00
- Hoofdkantoor Adres: 61 - 69 rue Camille Pelletan Cidex 52-33.150 CENON (BORDEAUX) - Frankrijk
- SIREN nummer: 843 200 502
- Telefoon: 05.56.77.03.06
- E-mail: contact@aquitours.com
De publicatie directeur is de heer Karine Renaud


L ’ webhost die rechtstreekse en permanente opslag is:

LOKAVISA
Route Dolines 06902 Sophia Antipolis - France
Afdeling Accommodatie tweeledige Multipresto SAS, vereenvoudigde naamloze vennootschap met veranderlijk kapitaal van 2.000 € tot 200.000 € met maatschappelijke zetel te 66, avenue des Champs-Elysees, 75008 Paris, Frankrijk ingeschreven onder nummer 792 259 848 RCS PARIS
Telefoon: +33 (9) 79.19.86.82 (op antwoordapparaat).
E-mail: contact@lokavisa.com

Krachtens de wet van 6 januari 1978 Data Protection gewijzigd in 2004, de persoonlijke gegevens voor de site operator en het gebruik ervan in overeenstemming met de CNIL aangegeven doeleinden.

In overeenstemming met de "Data Protection Act" van 6 januari 1978 gewijzigd in 2004, heeft de gebruiker het recht op toegang, rechtzetting en verwijdering van hem betreffende persoonsgegevens. De implementatie van deze rechten is mogelijk door eenvoudige e-mail verzonden naar het hierboven genoemde adres.

De gebruiker heeft ook het recht zich te verzetten tegen verwerking van hun gegevens voor legitieme redenen en een recht van verzet dat deze gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site, een cookie kan worden automatisch geïnstalleerd op hun browser. De instelling van de browser kan de aanwezigheid van de cookie te informeren en eventueel verwerpen zoals beschreven op het volgende adres https://www.cnil.fr/.

De algemene structuur en de architectuur van de site en elk van zijn onderdelen, inclusief software, teksten, afbeeldingen geanimeerd of niet, zijn auteursrechtelijk beschermd. Als zodanig, het gebruik, met inbegrip van volledige of gedeeltelijke reproductie van de website of onderdelen daarvan, en elke overdracht van items naar een andere site, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de rechthebbenden is verboden en vormt een inbreuk bestraft door artikelen L. 335-2 van het wetboek van intellectuele eigendom.

Brands (semi-figuratief of niet) en logo's op de site zijn beschermd.
Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo's gemaakt van de site zonder toestemming van de rechthebbenden is verboden.
De gebruiker kan het opzetten van een hyperlink zonder de uitdrukkelijke toestemming van het terrein.